úvodní » Frézování komínů


Frézování komínů

Proč se vůbec prování frézování komínu? K bezpečnému odvodu spalin od spotřebičů na pevná paliva do volného ovzduší je zapotřebí komínový tah. Ten je dán výškou komínu, teplotou spalin, výkonem spotřebiče a průřezem spalinové cesty. Nejčastější tvar původních zděných jednovrstvých komínů je čtverec o rozměru cihly 15x15cm, plocha průřezu činí 0,0225m2. Stejný průřez má kruhová vložka průměru 170mm. Abychom mohli kruhovou vložku (nejčastěji pr.16cm až 20cm instalovat, je třeba zděný průduchu 15x15cm zvětšit obroušením vnitřních stěn komínu, tedy vyfrézovat.

Frézování a poté vložkování komínu je ve většině starších objektů postupem času nevyhnutelné. Původní komín se stane instalací vložky vícevrstvým, a degradace agresí spalin je navždy zastavena. Ikdyž je frézování komínu dnes již téměř běžnou záležitostí, obzvláště u této kominické činnosti je nutné dbát na:

 • odborné zhodnocení stávajícího technického stavu,
 • důkladné posouzení vzdálenosti hořlavých konstrukcí,
 • důkladný výběr vhodných postupů,
 • správný výběr odpovídajícího materiálu vložky,
 • precizní odvedení práce.

Kominictví Stryk Vám nabízí řadu zkušeností, moderní techniku a vybavení, a především až puntičkářsky pečlivě odvedenou práci. Věřte, že právě u frézování komínu je toho zapotřebí.

Frézování komínů se provádí především při rekonstrukci starých komínů, do kterých potřebujete vsadit vložku z různých důvodů. Frézování a následné vložkování je často nutné i u novějších komínů. Důvodů může být několik. Při vytápění pevnými palivy se často setkáváme s těmito prolémy:

 1. Vnitřní část komínového zdiva je zadehtované a hrozí vznícení dehtů, případně dehet prostoupil zdivem až do omítky.
 2. Po instalaci kotle s automatickým podavačem není dosažena dostatečná rychlost spalin a hrozí degradace zdiva vodou obsaženou v palivu, která není schopna opustit komín v plynném stavu.
 3. Průřez nebo průměr komínového průduchu neodpovídá požadavkům nově instalovaného kotle. Často se jedná o zvětšení průřezu, může se např. v tzv. průlezných komínech jednat často o snížení průřezu instalací vhodného průměru vložky.
 4. Instalovaná komínová vložka nemá požadovanou jakost - materiál vložky, který použila firma, která vložku instalovala, není určen pro odvod spalin od spotřebičů na pevná paliva. Důvodem oklamání zákazníka byla buď neodbornost firmy nebo záměr instalovat sice levnější vložku, avšak zcela nevhodnou.
 5. Současná komínová vložka je prohořelá. Tento problém se vykytuje nejčastěji u ohebných komínových vložek, síla stěny je menší než u rovných vložek. Jedná se zpravidla o důsledek vyhoření sazí.
 6. Současně instalovaná komínová vložka nemá požadovaný průřez, tím není zajištěn požadovaný tah a spotřebič nefunguje, s tím se setkáváme velmi často, zejména firmy z jiných krajů přijíždí a zdánlivě nízkou cenou ohromí zákazníka. Ten však po neodbornou instalací nebo dokonce s vědomím oklamou zákazníka. Majitel domu pak zpravidla se pak velmi těžko domáhá nápravy, nemůže firmu přesvědčit, aby způsobené problémy přijela vyřešit. Řešením je často instalace vložky vyššího průměru včetně všech komponent. 

Hodláte-li vytápět byt nebo dům plynem, frézování komínu nebude pravděpodobně nutné, požadavek na průměr komínové vložky u kotlů na plynná paliva je výrazně nižší než u kotlů na pevná nebo kapalná paliva. Vložkování zděného komínu je nezbytné, podle typu spotřebiče se použije vložka nerezová nebo plastová.

Při frézování komínu je nutné:

 • důkladně posoudit technický stav prostupů stopními a střešní konstrukcí,
 • precizně zkontrolovat technický stav komínu zejména v nevytápěných prostorách, kde komínové zdivo trpí nejvíce, tedy zejména na půdě, v prostupu střešní konstrukcí a v nadstřešní části.

 

Jak se frézování komínů provádí?

Pohled na ovládání systému v ústí průduchu

K frézování komínů slouží fréza. Jedná se o hydromotor, jenž je spojen s frézovací hlavou osazenou vysoce pevnými řetězy. Průtokem kapaliny hydromotorem se hlava roztočí a řetízky začínají brousit ve vysokých otáčkách komínové zdivo. Fréza je spouštěna vrátkem na laně většinou do úrovně připojení kouřovodu, někdy až na dno komínu, proces probíhá vždy směrem nahoru. Požadovaného průměru je docíleno různou šířkou komínové hlavy a různé délky řetízků. Pohled na ovládací prvky v ústí komínu je na následujícím obrázku.

 Tento proces je velmi prašný a jak již bylo uvedeno, je zapotřebí jej provádět profesionálně a opatrně, aby nebyla poškozena vnější část komína, znečištěn frézování s vysoce výkonným vysavačem zabraňuje obvyklému znečištěníprostor nejen blízkém okolí. Zákazníci, kteří o frézováni již slyšeli, se obávají zejména prachu často po celém domě. My jsme v oboru profesionálem, disponujeme a vždy používáme vysoce výkonný průmyslový vysavač, který drtivou většinu prachu pohltí.

 Při frézování vzniká velké množství velmi jemné sutiZnačné množství prachu, suti po frézování komínu můžete vidět na následující fotografii.

 

 

 

 

 

Výsledkem frézování komínu je otvor kruhového tvaru dostatečného průměru pro instalaci navrhované vložky. Na následujícím obrázku je vidět frézovaný průduch, který je připraven pro instalaci pevné komínové vložky průměru 180mm, maximální možné síle materiálu 1,0mm pro odvod spalin od teplovodního kotle na pevná paliva.
Ukázka frézovaného komínu, zbaveného dehtu, otvor vyhovující instalaci vložky průměru 180mm
Technický stav komínu byl v tomto případě vynikající, akce proběhla úspěšně a komínová vložka nyní zajišťuje velice bezpečný odvod spalin do vloného ovzduší, majitel domu může klidně spát.

Díky dobře navrženému průměru komínové vložky, která vždy souvisí s účinnou výškou komínu, výkonem spotřebiče a teplotou spalin, pak spotřebič dosahuje požadovaného výkonu a spaliny se například při přikládání paliva nevrací, do volného ovzduší pak komín opouští za všech povětrnostních podmínek.

Rádi si s Vámi promluvíme o možnostech, které se ve Vaší situaci nabízejí a doporučíme Vám vhodný postup. Můžete se spolehnout, že odvedeme naši práci důkladně a vy budete moci v klidu a bez obav topit i ve starém komíně opatřeným komínovou vložkou. Svěřte tuto náročnou činnost profesionálům.

Nový Dvůr 31, 384 72 Zdíkov

Všenory 467, 252 31 Praha-západ