úvodní » Vložkování komínů


Vložkování komínů

Vložkování komínů se provádí především při rekonstrukci starších komínů nebo při připojení nového spotřebiče, kdy stávající komínový průduch nebo současná vložka není vyhovující. Důvodů nevyhovujícího stavu může být několik. Rádi Váš problém zkonzultujeme, poradíme.

Samotné instalaci vložky předchází často, ne však vždy frézování komínu, abychom dosáhli potřebného průřezu spalinové cesty při konkrétní výšce komínu a teplotě spalin, který je nutný pro hospodárný provoz spotřebiče a bezpečný odvod spalin. Instalací komínové vložky vyřešíme požadavek spotřebiče na ideální komínový tah. To zajistíme v některých případech zvýšením průřezu nebo průměru, v jiných zase snížením průřezu/průměru spalinové cesty. Před rozhodnutím jaký průměr a materiál vložky zvolit, je ideální návrh ověřit výpočtovým programem, který s ohledem na výkon spotřebiče, výšku komína a teplotu spalin navrhne správný průměr vložky. My program vlastníme a každou volbu průměru při kalkulaci nabídky výpočtem spalinové cesty ověřujeme.

Jaké se nabízí na trhu typy vložek:

 • nerezové komínové vložky

  • jsou nejčastěji používaným typem vložek
  • jsou vhodné pro všechny druhy paliv
  • jsou nabízeny v mnoha průměrech
  • vyráběny jsou ve variantách pevných - pro rovné komíny a ohebné pro komíny uhýbané
  • jsou velice trvanlivé a mají dlouhou záruku
  • jsou lehké.

Ukázka nově instalované vložky z korozivzdorné oceli pro odvod spalin od kotle na pevná paliva:

Pohled do nově instalované korozivzdorné vložky pro pevná paliva

 

 • keramické komínové vložky

  • výrobci je uváděna nejdelší živonost, často se však setkáváme při kontrole spalinové cesty s vložkami popraskanými, které je nutné vyjmout a nahradit nejčastěji kovovými.
  • jsou vhodné pro všechny druhy paliv
  • ikdyž mají být odolné proti vyhoření, často po vyhoření prasknou a jejich výměna je nutná
  • jsou nabízeny v řadě rozměrů, jsou instalovány často v novostavbách, instalace keramické vložky do zděného komínu je téměř nemožná nebo za neúměrných finančních prostředků
  • jsou poměrně těžké.
 • plastové komínové vložky

  • hodí se pro kotle s nízkou teplotou spalin, zejména kondenzační plynové kotle
  • je s nimi velmi snadná manipulace
  • mají dlouhou životnost a nízkou cenu

Stejně jako frézování komínu je i vložkování komínu práce pro odborníky s řadou zkušeností. Musí být provedeno opatrně, důkladně a s důrazem na požární bezpečnost hotového komína. Každá spalinová cesta se skládá ze dna, neúčinné výšky (tam, kde se hromadí saze, od připojení kouřovodu ke dnu), připojovací tvarovky tzv. sopouchu či T-kusu a účinné výšky - od kouřovodu až k ústí. Často se setkáváme s nešvarem chybějících nýtů, vložky jsou do sebe tedy pouze vloženy. Montážní firmy často zapomínají na komponenty, které jsou nezbytné, v některých případech chybí "jen" vymetací otvor ve vložce, jindy neúčinná výška a těch nejhorších případech není instalována ani tvarovka sopouchu, přes který se připojuje spotřebič kouřovodem. Případů, kdy firmy "zapomenou" osadit kouřovod čistícími otvory je také mnoho. 

Instalací komínové vložky vytvoříme z jednovrstvého komínu vícevrstvý, izolantem může být vzduchová mezera přiměřeného průřezu nebo různá síla kamenné vaty. Frézujeme-li a následně vložkujeme komín o vnitřním rozměru 15x15cm, izolant bude tvořit vždy vzduchová mezera. Budeme-li vložkovat komín o průřezu 30x30cm například vložkou 180mm nebo 200mm, absence izolantu ve formě kamenné vaty způsobí nepřiměřené ochlazování vložky zvenčí, ztrátu teploty a tím pádem rychlosti spalin. Důsledkem může být kondenzace par ve vložce, tedy tvorba dehtu. Jeho vznícení, komínový požár bude mít za následek přinejmenším znehodnocení komínové vložky. Většina kominických firem, které vložkují tzv. průlezné komíny - vnitřní rozměr  45x45cm či 50x50cm izolační vatu neinstalují. Cena materiálu a práce je však ve srovnání s celkovou cenou zanedbatelná. Izolovaná vložka má lepší tah, riziko vzniku dehtu je minimalizováno.

Ukázku vložkovaných komínů je možné shlédnout v naší fotogalerii.

Kominictví Stryk Vám nabízí letité zkušenosti a osobní přímý přístup. Vybereme variantu nejvhodnější pro Vás, ne pro nás. Kontaktujte nás pro nezávaznou poptávku kominických služeb.

 

Nový Dvůr 31, 384 72 Zdíkov

Všenory 467, 252 31 Praha-západ