úvodní » Čištění komínů a kouřovodů


Čištění komínů a kouřovodů

Povinnost čistit a kontrolovat komín a kouřovod vychází v Nařízení vlády č.91 z roku 2010. Jedná se o velmi důležitou činnost a neměli bychom ji odkládat na zimu, problém se špatným tahem se projeví v topné sezóně a sehnat kominíka je v tu dobu náročné.

Požáry způsobené komínem mají příčinu v nedostatečném, neodborném a nepravidelném čištění komínového průduchu. Proto je nezbytné vyhledat odborníka a dbát na pravidelnou údržbu komína a spalinové cesty.

Kontrola a čištění spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty a čištění spalinové cesty jsou prováděné odborníkem, kterým je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Neostýchejte se požádat nás o předložení živnostenského oprávnění!

 • Kontrola spalinové cesty zahrnuje:

  • posouzení umístění a připojení spotřebiče paliv (kotle)
  • posouzení komína z hlediska provozuschopnosti a bezpečnosti
  • posouzení přístupu ke komínu pro zajištění vymetání, čištění a kontroly
  • posouzení požární bezpečnosti stavby, obzvláště pak v místech jako je průchod komína střechou nebo krovem
  • posouzení celého technického stavu budovy.

 

 • Čištění spalinové cesty zahrnuje:

  • čištění zejména pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker
  • odstranění nečistot a pevných usazenin z neúčinné výšky komína (na toto hodně kominíků zapomíná, my však nikdy!)

 

Kontrola spalinové cesty se provádí 1 x ročně, a to u kotlů na pevná paliva s výkonem do 50 kW včetně. Lhůty kontrola a čištění spalinových cest podle druhu paliva a výkonu spotřebiče jsou uvedeny v příloze Nařízení vlády č.91/2010.

Na tuto povinnost Vás rádi každý rok včas upozorníme sami, pohlídáme termíny prohlídek a čištění za Vás. Zavolejte nám a objednejte si čištění nebo jen kontrolu.

O kontrole a čištění spalinové cesty se vydává písemná zpráva, která je dokladem o způsobilosti k provozu spalinové cesty. Zpráva a kontrole je důležitá mimo jiné také proto, že v případě vzniku požáru pojišťovny rády krátí plnění, pokud nebyla ve stanovené lhůtě provedena kontrola nebo revize spalinové cesty.

Nový Dvůr 31, 384 72 Zdíkov

Všenory 467, 252 31 Praha-západ