úvodní » Sanace


Sanace

Sanace komínu je vlastně oprava komínu za účelem vylepšení jeho výkonu a technických vlastností, defakto jeho záchrana. Nejčastěji se hovoří o sanaci zděných komínů. Cihly a spáry jsou po desetiletích provozu ve výrazně horším někdy až havarijním stavu.

Sanace je prováděna především při výměně spotřebiče s nižšími teplotami splain, kdy hrozí tvorba dehtu, dále při špatném komínovém tahu nebo při již zmíněném špatném technickém stavu zejména vnitřních stěn průduchu.

Komín je vystaven extrémním vlivům látek obsažených ve spalinách. Je velice důležité provádět všechny opravy odborně a za použití nejvhodnějších postupů a materiálů. Docílíte toho výběrem správného dodavatele/zkušeného odborníka v oboru kominictví.

Pokud provoz Vašeho stávajícího komínu není bezpečný, komín nemá dostatečný tah, je možné provést:

  • vyfrézovat komínový průduch a instalovat vložku
  • připojit ventilátor do stávajícího systému na ústí komínu nebo komín osadit vícevrstvým nástavcem v případě nedostatečného tahu. Výrazně lepších tahových podmínek díky minimální drsnosti stěn dosahujeme také při instalaci kruhové komínové nerezové vložky.

Jaké existují komínové vložky?

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodné metody sanace, materiálu i postupu. Velice rádi zúročíme naše zkušenosti i ve Vašem objektu a odvedeme precizní práci.

 

 

Nový Dvůr 31, 384 72 Zdíkov

Všenory 467, 252 31 Praha-západ