úvodní » Revize a kontrola komínů


Revize a kontrola komínů

Pravidelná kontrola komínů je často chybně zaměňována s revizí komína a spalinových cest.

 

V čem je odlišná revize spalinové cesty od pravidelné roční kontroly?

 • může ji provádět odborník s živnostenským oprávněním v oboru kominictví, který ale musí být zároveň revizním technikem komínů nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest. Toto rozšíření živnosti zaručuje dlouholetou zkušenost s komíny a pravidelné certifikované pověření k provádění revizí.
 • provádí se pouze v určitých situacích, nikoliv každý rok:
  • před uvedením komína do provozu nebo při každé jeho stavební úpravě (nejčastěji při stavbě nového nebo rozsáhlejší rekonstrukci domu)
  • při změně druhu paliva, kterým topíte
  • před výměnou nebo novou instalací kotle
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin nebo i jen podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě (toto není radno podceňovat!)

 

O revizi spalinové cesty se vydává písemná zpráva, která jednoznačně říká, zda spalinová cesta vyhovuje nebo nevyhovuje pro bezpečný provoz.

Kontaktujte nás a zeptejte se na cokoliv, co Vás zajímá z oblasti kominictví.

Nový Dvůr 31, 384 72 Zdíkov

Všenory 467, 252 31 Praha-západ